Què es va fer al debat de l’any 2004?

L’any 2004 el Debat Costa Brava es va realitzar a quatre municipis gironins: Roses, Palafrugell, Blanes i Sant Feliu de Guíxols. I a cada municipi es va tractar una temàtica diferent. A continuació s’exposen les presentacions i comunicacions exposades.

Sessió inaugural, Roses · 05/03/2004

TERRITORI ESCÀS O PAISATGE FRÀGIL

 L’obertura del congrés va anar a càrrec del Sr. Salvador Milà, aleshores Conseller de Medi Ambient i Habitatge. Va seguir amb tres presentacions i una sèrie d’articles o comunicacions.

Sessió Palafrugell · 19/03/2004

MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES: DÈFICIT O  RISC

A Palafrugell el debat es va iniciar amb una introducció d’en Xavier Canosa, arquitecte i membre de la comissió tècnica, amb tres presentacions i les comunicacions.

Sessió Blanes · 02/04/2004

MODEL  TURÍSTIC. FINAL D’ETAPA?

La jornada de Blanes es va iniciar amb l’obertura a càrrec del Sr. Pere Esteve, en aquells moments Conseller de Comerç i Turisme, on va destacar la importància que el turisme ha tingut en el desenvolupament econòmic de Catalunya, i en especial de la Costa Brava, i va parlar de la necessitat de desestacionalitzar el turisme. La jornada va seguir amb tres presentacions i les comunicacions o articles.

Sessió Sant Feliu de Guíxols · 16/04/2004

DEBAT FINAL

El debat final va tenir una estructura diferent a les altres sessions. Es va iniciar amb les presentacions, va seguir amb un debat‐col∙loqui amb el tema de la Sostenibilitat Ambiental i Eficiència Econòmica, va continuar amb una taula rodona i en últim lloc els senyors Joan Cals i Carles Bosch van presentar les conclusions. Finalment, el senyor Joaquim Nadal, conseller de Polítiques Territorials i Obres Públiques al 2004, va donar per tancat el debat.

Conclusions

Les conclusions del Debat Costa Brava Congrés: Un futur sostenible es van dividir en deu categories:

  1. Les coordenades en què ens movem
  2. L’entitat de la Costa Brava
  3. Les tendències urbanístiques
  4. El model urbanístic
  5. Les infraestructures i la mobilitat sostenible
  6. El model econòmic
  7. El paper i la gestió del turisme
  8. La política de paisatge
  9. L’actuació de les administracions públiques
  10. El compromís de la societat

Inscriu-te ara!

Si vols assistir a qualsevol de les jornades del debat aquest és el lloc on et pots inscriure. Us animem a participar a un debat que de ben segur no us deixarà indiferents.

Contacta